krumme_head
Impressum
Uitgever

FRIEDRICH KRUMME GmbH
Kleine Industriestraße 13
D-36251 Bad Hersfeld
Telefoon: 0049 (0) 66 21 9 59 99-0
Fax: 0049 (0) 66 21 9 59 99-22
E-Mail: info@krumme-gmbh.de

Bedrijfsleider:
Friedrich Krumme

Verplichte informatie volgens § 5 van TMG (telecommunicatiewet): Handelsregister: kantongerecht Bad Hersfeld, HRB: 566
Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website is:
FRIEDRICH KRUMME GmbH

Ontwerp

bekwadrat medienproduktion -
Busch, Ellenberger, Kunert & Wagner GbR
Dudenstraße 16
36251 Bad Hersfeld
Telefoon: +49 6621 409230
Fax: +49 6621 916445
www.bekwadrat.de

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod.
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. De uitgever sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit, voor welke schade dan ook welke direct of indirect, op enigerlei wijze zou voortvloeien uit het gebruik van deze website, het gebruik van incomplete en foutieve informatie op deze website of de onmogelijkheid deze website te raadplegen, zover de uitgever geen grove nalatigheid en/of opzet ten laste kan worden gelegd. Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. De uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het gehele aanbod te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te schrappen of de publicatie tijdelijk of definitief in te trekken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden (links), die buiten de verantwoording van de uitgever vallen, is de uitgever alleen dan verantwoordelijk indien hij van de inhoud op de hoogte was en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn, het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schades die uit het gebruiken of niet-gebruiken van op die manier aangeboden informaties ontstaan, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Copyright
De uitgever tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafisch materiaal, geluids- en beeldmateriaal en de tekst in acht te nemen, door hemzelf opgesteld grafisch materiaal, geluids- en beeldmateriaal en tekst te gebruiken, of terug te vallen op licentievrij grafisch materiaal, geluids- en beeldmateriaal en tekst. Het copyright voor gepubliceerde, door de uitgever zelf geproduceerde objecten blijft uitsluitend bij de uitgever van de pagina’s. Reproductie of het gebruik van dergelijke grafisch materiaal, geluids- en beeldmateriaal en tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van de disclaimer
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient gezien te worden als deel van het internetaanbod, waarop van deze pagina uit werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

Lof van de vakman: de beste aanbeveling
... lezen

Op dit moment hebben wij 10 jonge mensen in opleiding – onze vakkrachten van morgen.
... meer

Erkend: patent voor succes
... lezen

Impressum